Kleinfontein

Kleinfontein is ‘n unieke, ongeëwenaarde ontwikkeling in die geskiedenis van die Afrikanervolk omdat dit volledig gevestig is deur volkseie arbeid.

ONS MISSIE

Om die eiendom in sy besit in ‘n leefruimte vir vryheidsliewende lede van die Boere-Afrikanervolk te ontwikkel, waar hulle alle fasette van hulle eiesoortige volksbestaan, waarvan hulle Christelike geloof, taal en kultuur die belangrikste is, vrylik, onbedreig en onverhinderd kan uitleef in ‘n plaaslike welvarende ekonomie wat op volkseie arbeid gevestig is.

ONTSTAAN EN GESKIEDENIS

Kleinfontein se ontstaan kan teruggevoer word na die saamtrek van duisende Afrikaners in 1988 op ‘n plaas oos van Pretoria om die 150ste herdenking van die Groot Trek te vier. Afrikaners is verras met die ongerepte plaas van 500 ha slegs 30km vanaf Pretoria. Te meer omdat op hierdie plaas die Bittereinders bly voortveg het vir die vryheid van hulle volk gedurende die laaste paar jaar van die 2de Vryheidsoorlog. Dit is op hierdie plaas waar die slag van Donkerhoek plaasgevind het en die historiese begraafplaas van die gesneuweldes van die Engelse magte geleë is. Latere jare is `n gedenkteken bokant die begraafplaas opgerig vir die Boere wat terwille van hulle volk nie opgegee het nie.

Tussen 1988 en 1992 het dit duidelik geword dat die regering uiteidelik die mag aan die swart meerderheid gaan oorhandig sonder dat daar enige voorsiening gemaak word vir die voortbestaan van die Afrikanervolk.

Toe die betrokke plaas in 1992 op die mark kom, het twee versiende pioniers die groot waagstuk aangegaan om `n lening op te neem om die plaas te koop vir `n kerngebied vir die Afrikaners in die hartland van die ou Boere Republieke. Dadelik is nog twee volkspatriotte ingetrek en het die viermanskap begin om aandeelhouers te betrek om te help om die lening terug te betaal en die ontwikkeling van die grond af te kry.

Die eerste jare , was jare van stryd maar ook die jare waarin die room van ons volk hulle gewig agter Kleinfontein gegooi het. Elke maand moes die paaiement betaal word en is geraap en geskraap om dit by te bring en die plaas in die hande van ons volk te hou.

Die eerste jare was ook die jare waarin die beginsels prakties vasgelê is van `n volk wat vry wil word – die basiese beginsels van `n volksgerigte instelling, van `n volkseie regstelsel, van `n volksdemokrasie en bowenal van volkseie arbeid.

Die pioniers het in die tyd nie alleen hulle spaar en pensioengeld in hierdie droom belê nie, maar het ook hulle tyd, kragte en energie kosteloos beskikbaar gestel om Kleinfontein te ontwikkel.


537879_428187450583963_653373991_n

In 1994 is voldoende aandeelhouers gewerf om die lening te diens en kon begin word om dienste te verskaf. Die eerste twee permanente huise wat volledig vanaf fondament tot dak met volkseie arbeid gebou is, is in 1996 voltooi en twee gesinne het die eerste permanente inwoners van Kleinfontein geword.

Daarna het Kleinfontein teen `n ongekende tempo begin groei, verdere erwe en hoewes is uitgepen, huise is oral gebou en jonk en oud het ingetrek. Die eerste baba is op Kleinfontein gebore en die eerste huwelik tussen twee Kleinfonteiners is voltrek. Radio Pretoria het sy uitsaaitoring op Kleinfontein opgerig, sportvelde is aangelê, `n volkseie skool is opgerig, `n spaar en krediet koöperasie het verrys,`n gemeenskapsaal, sorgsentrum en aftreehuise het gevolg asook `n winkelkompleks met `n outobank.

Die bevolking het gegroei sodat daar vandag ongeveer 900 Afrikaners bedags op Kleinfontein bedrywig is waarvan ongeveer 650 inwoners is en ongeveer 400 aandeelhouers.

Kleinfontein het ook in oppervlakte gegroei vanaf die oorspronklike 500 ha tot die huidige 860 ha. Vandag strek Kleinfontein van net duskant die N4 snelweg tot anderkant die Boschkop teerpad. In hierdie gebied is dit slegs Afrikanerhande wat van die mees nederigste werk tot die mees gekompliseerde werk uitvoer en kan daar met waarheid gesê word dat hierdie grond volksgrond is omdat dit slegs deur hierdie volk beset, beveilig, bewoon en bewerk word .


 

Kleinfontein (Afrikaans for Small Fountain) is a new settlement near Pretoria, South Africa that was founded by Afrikaners who want to preserve their culture.

 The criteria to live in Kleinfontein are based on cultural, language, traditional and religious beliefs and are people who associate themselves with the Voortrekker history, the Blood River Covenant and other “historical facts relating to our struggle for independence for the Afrikaner people”.

As of 2012, it was one of South Africa’s few remaining whites-only settlements. The settlement has been recognised as a cultural communityby the Gauteng Legislature.

South_Africa_Provinces_showing_GT

The land which would become Kleinfontein came to the attention of Afrikaner activists in 1988 during a celebration of the 150th anniversary of the Great Trek on a farm east of Pretoria. The farm drew their attention as a location of the Bittereinders and site of the Battle of Diamond Hill, as well as holding a historic Boer War cemetery and memorial. When the farm was put up for sale in 1992, a group of 50 Afrikaners purchased the property, and began to recruit shareholders to develop it.

In 1994, sufficient shareholders were recruited to service the loan and Kleinfontein could begin to provide services. The first two permanent houses were completed in 1996, and the first two families became permanent residents of Kleinfontein. In the ensuing years, Radio Pretoria erected its broadcasting tower on Kleinfontein, sports fields were built, a homegrown school was established and a savings and credit cooperative had emerged. A community hall, care center and retirement homes followed as well as a shopping center with an ATM. The entrance to the town displays a bust of Henrik Verwoerd; the community obtained the bust from a neighbouring town which no longer wanted it.

As of 2013, the population of Kleinfontein is about 900 Afrikaners during the day, of which about 650 are residents and about 400 are shareholders. Kleinfontein’s area has grown from the original 500 hectares to the current 860 hectares, and stretches just off the N4 highway beyond the Boschkop road. As of November 2013, the Gauteng legislature recognized Kleinfontein as a cultural community. The City of Pretoria still refused to declare it a separate development or a formal township, although there is an ongoing process for Kleinfontein to become a separate recognized entity within the City of Pretoria. Following the legislature’s investigation into Kleinfontein, there were 450 shareholders and 1,000 residents, living in around 300 homes. Article 185 of the South African Constitution allows citizens of a similar cultural, linguistic, or religious group to associate with each other.

 

cropped-Publication1

 

The town is located roughly half-way between Pretoria and Bronkhorstspruit. It lies just south of the N4, just west of the R515, a few kilometers south of Rayton, on the Magaliesberg mountain range at the historical terrain where the Battle of Diamond Hill (Afrikaansdie slag van Donkerhoek) took place during the Second Boer War.

431277_428202403915801_184386342_n